تبلیغ داروخانه ای از نوع Chunnam که به زندگی احترام می گذارد تقویت پیشگیری از خودکشی

[ad_1]

[세계연합신문 김수빈 기자] استان چونام برای شناسایی و راه اندازی “داروخانه ای که به زندگی چونام احترام می گذارد” با یک داروخانه محلی همکاری خواهد کرد. در تاریخ 28 ، فرماندار چونام ، یانگ سونگ جو ، رئیس انجمن داروسازی چونام و رئیس شهر و شهرستان و “داروخانه ای که به زندگی احترام می گذارد”. براساس استان ، میزان خودکشی در چونگ چنگنام-دو برای سه سال متوالی در کشور رتبه اول را دارد و نیاز به اقدامات پیشگیری از خودکشی از طریق اجرای سیاست های فشرده دارد. میزان خودکشی در استان به ازای 100000 نفر جمعیت 31.7 پوند در سال 2017 35.5 پوند در سال 2018. افراد 35.2 نفر در سال 2019. این 8.3 بیشتر از میانگین ملی 26.9 (تا سال 2019) است

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.